Technisch beheer

Planmatig beheer
Voor de reguliere onderhouds- en beheerwerkzaamheden vraagt Maasvallei VvE diensten bij geselecteerde bedrijven offertes aan. De aanbiedingen worden inhoudelijk en prijstechnisch beoordeeld. Vervolgens wordt de opdracht verstrekt aan de beste aanbieder. Uiteraard heeft u de vrijheid om zelf voor een bedrijf te kiezen, bijvoorbeeld omdat u daar goede ervaringen mee heeft.

Maasvallei VvE diensten:

  • Regelt de aanbestedingsprocedure.
  • Informeert de eigenaren onder meer over afspraken en planning van het onderhoud.
  • Houdt toezicht op een goed verloop van de onderhoudswerkzaamheden.
  • Controleert en inspecteert periodiek de gebouwen en omgeving op eventuele gebreken.
  • Maakt een meerjaren onderhoudsbegroting.

Dagelijks beheer
Maasvallei VvE diensten staat altijd voor u klaar. Naast de periodieke inspecties, houden we uw eigendom goed in de gaten. Samen met u zorgen we er voor dat het complex in goede staat is en blijft. Als u een reparatieverzoek heeft, kunt u rechtstreeks bellen naar onze klantenservice: 043 - 362 62 53. Op dit nummer zijn wij 24 uur per dag bereikbaar. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Dat is zorgeloos beheer.