Administratief beheer

  • Het voorzitterschap van vergaderingen, indien de VvE hierin niet voorziet.
  • Introductie en informatievoorziening voor nieuwe leden.
  • Het verzorgen van volmachten t.b.v. leden die verhinderd zijn tijdens een vergadering.
  • Notuleren van de (jaar)vergaderingen.
  • Uitnodigingen en overige bescheiden samenstellen en verspreiden t.b.v vergaderingen.
  • Voorbereiden vergaderingen en opstellen agenda.