Disclaimer

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Maasvallei VvE Diensten is niet aansprakelijk voor deze onvolkomenheden en/of onjuistheden.

De informatie op www.maasvalleivvediensten.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.maasvalleivvediensten.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Het is mogelijk dat via www.maasvalleivvediensten.nl toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden.
Maasvallei kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Wij kunnen niet garanderen dat de website vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kunnen evenmin instaan voor verspreiding van de website of delen daarvan door onbevoegden.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Maasvallei VvE diensten

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies
Wanneer u onze site bezoekt, plaatsen wij één of meerdere cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken en/of om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. Maasvallei gebruikt cookies met name ten behoeve van de website-statiestieken. Deze statistieken stellen ons in staat de website continue op basis van uw zoekgedrag en gebruikte systeemversies te optimaliseren.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
U kunt de cookies wissen via u browserinstellingen.Ook kunt u via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van uw browser kunt u de exacte locatie en werkwijze achterhalen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website.